W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z możliwych tematów.

Charakterystyka powinna być podzielona na trzy części:
 • UWAGI WSTĘPNE
 • CZĘŚĆ ZASADNICZA
 • PODSUMOWANIE
Nagłówki tych części należy wstawić analogicznie jak słowa kluczowe – patrz poniżej.

Zasadniczy fragment testu obejmuje napisanie charakterystyki wybranego tematu z wykorzystaniem dostępnych słów kluczowych:
 • Słowo kluczowe wybiera się z przewijanej listy po przez kliknięcie (można wybrać dowolną liczbę różnych słów kluczowych)
 • Wybrane słowo kluczowe zostaje zaznaczone czerwonym (IE i Firefox) lub szarym (Opera) kolorem i przeniesione do formularza (nie można cofnąć wybrania słowa)
 • Przeniesione słowa kluczowe należy uzupełnić odpowiednim tekstem, tak aby uzyskać wyczerpujący, spójny i logiczny opis.
Słowo kluczowe wstawiane jest w miejscu znajdowania się kursora.
Tak więc aby wstawić słowo kluczowe w dowolnym miejscu należy:
 1. Ustawić kursor w pożądanym miejscu
 2. Znaleźć słowo kluczowe na przewijanej liście
 3. Wybrać słowo kluczowe
Nagłówki części opracowania należy wstawić analogicznie jak słowa kluczowe – wstawienie ich liczy się przy ocenie odpowiedzi.

W aktualnej wersji testu czas sporządzania opisu nie jest ograniczony, podawany jest czas opracowywania opisu.

Ocena napisanej charakterystyki wybranego tematu opiera się o ustalone wcześniej dla poszczególnych tematów:
 • P1 - procent wykorzystanych w opisie słów kluczowych,
 • P2 - procent objętości sporządzonego opisu
W poniższej tabeli podano zasadę określania oceny:

P1 P2 Ocena
< 25 dowolna 1 fatalnie
26-50 dowolna 2 niezadawalająco
51-75 < 50 3 dostatecznie
51-75 51-75 3.5 ponad dostatecznie
51-75 > 75 4 dobrze
> 75 < 50 4.5 ponad dobrze
> 75 51-75 5 bardzo dobrze
> 75 > 75 6 znakomicie

Minimalne objętości tekstu dla poszczególnych tematów wynoszą 450 znaków.

Minimalna objętość tekstu jest liczona na podstawie ilości słów kluczowych przypisanych do pytania.

Po zakończeniu testu można zapisać do pliku PDF:
 • Temat,
 • Treść opracowania,
 • Datę i godzinę sporządzenia opracowania,
 • Czas sporządzania opracowania,
 • Formalne charakterystyki opracowania (P1, P2),
 • Uzyskaną oceną.